QUI SOM?

La Xarxa Santa Tecla és una agrupació de fundacions sanitàries i socials sense ànim de lucre que desenvolupen la seva activitat en concertació amb les administracions locals i la Generalitat de Catalunya.

 

La Xarxa és hereva dels valors hospitalaris vius a Tarragona des de 1171. Des dels seus orígens ha vetllat per les necessitats sanitàries i socials de les persones del territori i ha apostat per un model de proximitat amb més de 40 centres repartits pel Tarragonès i el Baix Penedès. Aquesta tasca és possible gràcies a un equip de professionals amb una gran vocació de servei de les persones.

 

 

Missió

Donar atenció i assistència sanitària i social a la nostra comunitat.

 

Valors

Donem valor a la condició humana i al respecte a la vida i a una mort digna.

 

Al necessari manteniment de la salut per la correcta realització de les persones.

 

A l'enriquiment mutu de donar i rebre, considerat un valor afegit en l'ofici de servir els altres.

 

 

Visió

Som una xarxa sanitària i social, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans.

Orientem la nostra atenció a les necessitats de les persones, tot cercant la qualitat i la seguretat en l'assistència

Vetllem per la motivació i el desenvolupament continu dels professionals

Estem compromesos amb el coneixement científic i l'impuls del desenvolupament de la docència, la innovació i la recerca.

 

 

Entitats de l'agrupació

La Xarxa Santa Tecla és una agrupació d'empreses integrada per les entitats següents


SERVEIS SANITARIS

Atenció especialitzada sanitària.

 

Atenció primària sanitària.

 

Gent gran. Sociosanitari. Centre Especial de Treball.

 

Serveis de salut.

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS

Gent gran. Sociosanitari. Centre Especial de Treball.

 

Atenció a la infància amb risc d'exclusió social.

 

Discapacitat psíquica i diversitat funcional.


Paràlisi cerebral.

Infància i gent gran.

 

 

 

 

 

SERVEIS DE SUPORT

Gestoria.

 

Logística i manteniment. Informàtica.

 

Neteja.

 

Cuina.

       

 

Història

La Xarxa de Santa Tecla està integrada per diverses entitats, cadascuna de les quals té la seva pròpia història que, en alguns casos, supera els 100 anys.

En voleu saber més?

Si voleu saber més coses sobre la Xarxa Santa Tecla podeu entrar als enllaços següents:

Com ens organitzem? | En aquest apartat trobareu informació sobre l'estructura organitzativa de la Xarxa Santa Tecla AIE.
Codi de bon govern i reconeixements | En aquest portal trobareu informació d'interès de la Xarxa Santa Tecla, com ara el Codi de bon govern, el Codi ètic, reconeixements, etc.
Avís legal | En aquest portal trobareu informació jurídica d'interès per a l'usuari.

Delegat de Protecció de Dades | Per tal d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les vostres dades d'acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades, en relació al tractament de les vostres dades per part d'alguna de les entitats que configuren la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, podeu adreçar-vos per escrit al Delegat de Protecció de Dades al carrer Joan Maragall, 1, 43003, de Tarragona, o bé a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat, adjuntant una fotocòpia del vostre document nacional d'identitat o document equivalent.
Així mateix, se us informa del dret, en cas que no esteu d'acord amb el tractament realitzat per la nostra organització o considereu vulnerats els vostres drets, a presentar en qualsevol moment una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.acpd.cat o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es
.