QUI SOM?

La Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent és una agrupació de fundacions sanitàries i socials sense ànim de lucre que desenvolupen la seva activitat en concertació amb les administracions locals i la Generalitat de Catalunya.

 

La Xarxa és hereva dels valors hospitalaris vius a Tarragona des de 1171. Des dels seus orígens ha vetllat per les necessitats sanitàries i socials de les persones del territori i ha apostat per un model de proximitat amb més de 40 centres repartits pel Tarragonès i el Baix Penedès. Aquesta tasca és possible gràcies a un equip de professionals amb una gran vocació de servei de les persones.

 

 

MISSIÓ

Prestar atenció i assistència sanitària, social i educativa de qualitat, amb vocació de servei universal centrat en l'atenció a les persones i a les famílies, buscant el seu benestar físic i emocional, tot donant continuïtat al compromís i als valors de la nostra trajectòria de 850 anys. Ens involucrem en la defensa i la promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, així com en el progrés econòmic i social de la nostra comunitat.

VISIÓ

Ser una xarxa sanitària, social i docent, integral i integrada, sense ànim de lucre, respectuosa amb la transparència, la participació en la presa de decisions i el bon govern, així com amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans en condicions d'igualtat.


Apostar per la humanització de l'atenció, orientada a les necessitats de les persones, tot cercant la qualitat i la seguretat en l'assistència de manera eficaç i eficient.


Impulsar l'atenció comunitària predictiva, preventiva i proactiva per tal de fomentar l'empoderament i l'autonomia dels pacients i usuaris i usuàries, reforçant l'atenció centrada en la persona en tot el seu cicle vital.


Constituir una xarxa col·laborativa i participativa amb les Administracions i agents del territori, així com amb organitzacions sanitàries, socials i educatives, per donar resposta a les necessitats presents i futures de la societat, amb l'objectiu últim d'aconseguir el benestar emocional i la millora en la qualitat de vida de les persones.


Vetllar per la motivació i el desenvolupament continu del nostre personal i estar compromesos amb el coneixement científic i l'impuls del desenvolupament de la docència, la innovació i la recerca.


Estar compromesos amb la finalitat docent i formativa per generar un impacte positiu en la societat gràcies a l'expertesa dels nostres professionals.


Alinear-nos i estar compromesos amb les metes de la Carta Social Europea i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, preocupant-nos per la millora del nostre entorn econòmic, ambiental i social.
 

 

 

 

VALORS

Els valors de la Xarxa Santa Tecla estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides:

Atenció centrada en les persones: ens centrem en la fragilitat i la singularitat de cada persona, amb empatia i professionalitat, i una clara dedicació vers els més vulnerables i les seves famílies.

Respecte i dignitat: donem valor a les voluntats i decisions de les persones, acompanyant-les en totes les etapes de la vida, des de la seva concepció fins a la seva mort digna.

Igualtat: promovem la no discriminació per raó de qualsevol condició física, psíquica o personal, respectant la singularitat de cada persona.

Governança democràtica i integritat: com a entitat sense ànim de lucre dins l'àmbit del tercer sector, estem compromesos amb la transparència, el bon govern, la col·laboració, la participació i el compromís, tant dels nostres professionals com dels usuaris i usuàries, per generar confiança i credibilitat.

Transversalitat: treballem en xarxa des d'una perspectiva de proximitat, integradora i holística, amb l'objectiu de millorar l'atenció a les persones i assolir un model de gestió eficient i sostenible.

Professionalitat: posem en valor la recerca, la innovació, el talent i la proactivitat, amb professionals compromesos
i rigorosos, incorporant la perspectiva de gènere i la conciliació en la nostra organització.

Promoció de la salut: fomentem polítiques de prevenció i promoció de la salut en les persones, tant entre els nostres usuaris com entre els professionals que formen part de la nostra organització.

Sostenibilitat ambiental: fomentem el respecte al medi ambient, reduint l'impacte ambiental de les nostres activitats.

 

 

 

 

 

Entitats que integren la Xarxa Santa Tecla

SERVEIS SANITARIS

Atenció especialitzada sanitària.

 

Atenció primària sanitària.

 

Gent gran. Sociosanitari. Centre Especial de Treball.

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS

Gent gran. Sociosanitari. Centre Especial de Treball.

 

Atenció a la infància amb risc d'exclusió social.

 

Discapacitat psíquica i diversitat funcional.


Paràlisi cerebral.

Infància i gent gran.

 

 

 

SERVEIS DE SUPORT

Gestoria.

 

Logística i manteniment. Informàtica.

 

Neteja.

 

Cuina.

       

 

Història

Cada entitat té la seva pròpia història que, en alguns casos, supera els 100 anys.

En voleu saber més?

Si voleu saber més coses sobre la Xarxa Santa Tecla podeu entrar als enllaços següents:

Com ens organitzem? | En aquest apartat trobareu informació sobre l'estructura organitzativa de la Xarxa Santa Tecla.

Codi de bon govern i reconeixements | En aquest portal trobareu informació d'interès de la Xarxa Santa Tecla, com ara el Codi de bon govern, el Codi ètic, reconeixements, etc.

Avís legal | En aquest portal trobareu informació jurídica d'interès per a l'usuari.

Delegat de Protecció de Dades | Per tal d'exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les vostres dades d'acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades, en relació al tractament de les vostres dades per part d'alguna de les entitats que configuren la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, podeu adreçar-vos per escrit al Delegat de Protecció de Dades al c/ Joan Maragall, 1, 43003, de Tarragona, o bé a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat, adjuntant una fotocòpia del vostre document nacional d'identitat o document equivalent.

Així mateix, se us informa del dret, en cas que no esteu d'acord amb el tractament realitzat per la nostra organització o considereu vulnerats els vostres drets, a presentar en qualsevol moment una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.