CODI DE BON GOVERN I RECONEIXEMENTS

Reconeixements

Recull dels reconeixements que ha rebut en els últims anys la Xarxa Santa Tecla com a resultat de la seva dedicació al servei de les persones.

Seguint la normativa, en aquesta secció trobareu informació relativa a la gestió i l'activitat de la Xarxa Santa Tecla AIE, dividida en els els següents apartats:

Codi ètic

En aquest apartat trobareu el Codi ètic que segueixen els professionals de la Xarxa Santa Tecla a l'hora de prestar els seus serveis a la societat.

Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió

En aquest apartat trobareu el Codi de bon govern, que ens serveix de guia a l'hora de prestar els nostres serveis a la societat, així com altres documents relatius a les bones pràctiques de gestió de la Xarxa:

 

Dades d'activitat

Per conèixer l'activitat que duu a terme la Xarxa Santa Tecla en els seus més de 40 centres, visiteu els portals de transparència de les diferents fundacions que la integren.