URGÈNCIES

El servei d'Urgències proporciona una atenció integrada les 24 hores del dia davant les necessitats de salut de les persones que es troben en situació d'urgència o emergència vital, entenent com a tal el problema de salut que pot plantejar una amenaça immediata per a la vida d'una persona, l'assistència de la qual no pot ser demorada.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei d'Urgències als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell