REUMATOLOGIA

La Reumatologia és l'especialitat mèdica dedicada als trastorns clínics no quirúrgics de l'aparell locomotor i del teixit connectiu. Abasta un gran número d'entitats clíniques conegudes com malalties reumàtiques, a les quals se suma un gran grup de malalties d'afectació sistèmica: les col·lectivopaties.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Reumatologia als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell
CAP de Torredembarra
CAP de Vila-seca