REUMATOLOGIA

La reumatologia és l'especialitat mèdica dedicada als trastorns clínics no quirúrgics de l'aparell locomotor i del teixit connectiu. Abasta un gran número d'entitats clíniques conegudes com malalties reumàtiques, a les que es sumen un gran grup de malalties d'afectació sistémica: les colectivopatíes.  

Centres

La Xarxa Santa Tecla ofereix el servei de Reumatologia als següents centres:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell
Cap de Torredembarra
Cap de Vila-seca