ACTIVITAT ASSISTENCIAL SOCIAL

Actualment la Xarxa Santa Tecla compta amb centres dedicats a l'atenció social que cada any donen servei a la població de les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès. L'activitat d'aquests centres al 2017 ha estat:

 

Gent gran

 • 170 places residencials.
 • 70 places sociosanitàries de llarga estada
 • 64 places de centre de dia.
 • 4.733 estades en hospital del dia.

 

Infància

 • 40 places al Centre Residencial d'Acció Educativa.
 • 12 places a la Casa d'Infants.
 • 63 infants en seguiment preadoptius.
 • 78 infants en seguiment centres d'acolliment familiar (CAF).
 • 53 infants en seguiment Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE).
 • 223 casos atesos al Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP).
 
Atenció a la diversitat funcional
 
 • 87 places Serveis d'Incerció Sociolaboral.
 • 45 places de Centre Especial de Treball.
 • 32 places de Llar residència Estela.
 • 88 places Escola Estela.
 

Atenció domiciliària

 • 1.140 total usuaris/es.
 • 171.303 hores de servei.