ACTIVITAT ASSISTENCIAL SANITÀRIA

Actualment la Xarxa Santa Tecla compta amb 36 centres dedicats a l'atenció sanitària que cada any donen cobertura a una població de més de 200.000 persones a les comarques del Tarragonès nord i del Baix Penedès. Al 2017 l'activitat assistencial que van dur a terme els centres va ser:

 

Atenció Especialitzada

  • 20.362  altes hospitalàries (12.601 + 7.761 CMA).
  • 135.186 urgències ateses.
  • 18.139 intervencions quirúrgiques.
  • 1.481 naixements.
  • 314.102 visites consultes externes.

Atenció Primària

  • 138.890 visites atenció continuada.

Atenció sociosanitària

  • 41.569 estades internament sociosanitari.
  • 532 altes subaguts.