ACTIVITAT ASSISTENCIAL SANITÀRIA

Actualment la Xarxa Santa Tecla compta amb 36 centres dedicats a l'atenció sanitària que cada any donen cobertura a una població de més de 150.000 persones a les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès. Al 2015 l'activitat assistencial que van dur a terme els centres va ser:

 

Atenció Especialitzada

19.500  altes hospitalàries anuals.
132.000 urgències ateses anuals.
17.000 intervencions quirúrgiques anuals.
1.650 naixements anuals.
250.000 proves diagnòstiques anuals.

Atenció Primària

133.000 atenció continuada anual.
630.000 visites anuals.
763.000 total visites anuals ateses.

 

Atenció sociosanitària

46.926 estades anuals a l'hospital de dia.
1.141 altes anuals.